Zabiegi fizjoterapeutyczne

FIZYKOTERAPIA

1. Elektroterapia
1.1. Zabiegi z zastosowaniem prądu stałego
1.1.1 Galwanizacja
1.1.2 Jonoforeza
1.2. Zabiegi z zastosowaniem prądu impulsowego małej częstotliwości
1.2.1. Elektrostymulacja mięśni porażonych wiotko oraz mięśni w zaniku prostym
1.2.2. Elektrostymulacja mięśni w porażeniach spastycznych (tonoliza)
1.2.3. Prądy diadynamiczne
1.2.4. TENS (przezskórna stymulacja elektryczna nerwów)
1.3. Zabiegi z zastosowaniem prądu impulsowego średniej częstotliwości
1.3.1. Prądy interferencyjne
1.3.2. Prądy Kotza (rosyjska stymulacja)
2. Magnetoterapia
3. Ultradźwięki
4. Światłolecznictwo
5. Krioterapia

KINEZYTERAPIA

2.1. Kinezyterapia miejscowa
2.1.1. Ćwiczenia bierne
2.1.2. Ćwiczenia czynno-bierne
2.1.3. Ćwiczenia samowspomagane
2.1.4. Ćwiczenia czynne w odciążeniu. Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem.
2.1.5. Ćwiczenia czynne wolne
2.1.6. Ćwiczenia czynne z oporem
2.1.7. Ćwiczenia prowadzone
2.1.8. Ćwiczenia izometryczne
2.1.9. Inne formy ćwiczeń (wyciągi, ćwiczenia synergistyczne, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia relaksacyjne, ćwiczenia czynności samoobsługi, pionizacja i nauka chodu)
2.2. Kinezyterapia ogólna
2.2.1 Ćwiczenia ogólnousprawniające
2.3. Metody kinezyterapeutyczne:
2.3.1. PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe)
2.3.2. Terapia manualna
2.3.3. Kinesiology Taping (plastrowanie)

MASAŻ

3.1.1. Masaż klasyczny/leczniczy
3.1.2. Masaż segmentarny
3.1.3. Mrenaż limfatyczny
3.1.4. Masaż sportowy
3.1.5. Masaż izometryczny
3.1.6. Masaż poprzeczny
3.1.7. Masaż bańką chińską
3.1.8. Masaż relaksacyjny
3.2. Masaż twarzy
3.3. Masaż stóp
3.4. Masaż Shantala