Teleporady

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD KORZYSTANIA Z PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

od 16 marca 2021 roku

 

Kiedy bezpośrednia wizyta:

 • Nie wyrażasz zgody na teleporadę – Ty lub Twój opiekun ustawowy.
 • Cierpisz na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy.
 • Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej.
 • Twoje dziecko nie ma jeszcze 6 lat.
 • Masz pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, których wskazałeś w deklaracji wyboru.

 

Kiedy teleporada:

 • Istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 • Potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
 • Potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
 • Potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia.
 • Twoje dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.

 

 • Teleporada jest udzielana w jednym z dwóch terminów:

a) nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia się pacjenta do placówki za pośrednictwem , systemu łączności ( telefon) lub osobiście,
b) w późniejszym terminie, jeśli ustalimy go w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

 • Teleporada jest anulowana, gdy pacjent nie jest dostępny w ustalonym terminie (placówka podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut)

 

Jak przebiega teleporada:

 • Przed udzieleniem teleporady potwierdzenie tożsamości pacjenta. Lekarz robi to na podstawie przekazanych przez pacjenta danych lub danych wskazanych w dokumentacji medycznej czy deklaracji wyboru,
 • Przeprowadzenie wywiadu z pacjentem oraz analiza jego dokumentacji medycznej.
 • Udzielenie świadczenia zdrowotnego, czyli ustalenie jednostki chorobowej, oraz zlecenie właściwego postępowania medycznego.
 • Ocena, czy teleporada jest wystarczająca, by rozwiązać problem zdrowotny pacjenta.
 • Poinformowanie pacjenta o konieczności stacjonarnej wizyty, jeżeli problem zdrowotny uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

 

Co uzyskasz przez teleporadę u swojego lekarza:

 • zalecenia
 • e-zwolnienie
 • e-skierowanie
 • zlecenie na test na koronawirusa
 • e-receptę
 • sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym (jeśli Twój stan zdrowia będzie tego wymagał).

 

Podstaw prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2021r. Dz.U. 2021r. Poz. 427 – zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.