Pracownicy

Sabina Kańtoch

lekarz chorób wewnętrznych

specjalista medycyny rodzinnej

specjalista transfuzjolog kliniczny

Robert Ratkowski

lekarz chorób wewnętrznych

specjalista medycyny rodzinnej

 

Maciej Rek

specjalista okulistyki

Aleksandra Rek

lekarz dermatolog

Agnieszka Kawecka

magister położnictwa

położna środowiskowo-rodzinna

koordynator medyczny

 

Ewa Wiewiórska

pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

 

Henryka Dąbrowska

pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

 

Monika Szczepańska

magister
pielęgniarstwa

pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

Agnieszka Karls

położna środowiskowo-rodzinna

położna specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego

Magda Pesta

magister
pielęgniarstwa

pielęgniarka środowiskowo-rodzinna