Poradnia hematologiczna

Rejestracja pacjentów:

– osobiście, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00,

– telefonicznie, pod numerem 24 263 23 79.

 

Badania laboratoryjne zlecone przez lekarza podczas wizyty

wykonywane są we wtorki i czwartki, w godzinach 8:00 – 9:30.