Poradnia pulmonologiczna

Zakres diagnostyki i leczenia poradni pulmonologicznej obejmuje:

– astma oskrzelowa,

– ostre, nawracające i przewlekłe choroby układu oddechowego,

– rozstrzenie oskrzeli,

– zapalenie płuc,

– zapalenie zatok,

– zwłóknienia płuc,

– dysplazja oskrzelowo-płucna,

– przewlekła obturacyjna choroba płuc – POChP,

– diagnostyka chorób alergicznych układu oddechowego, skóry i układu pokarmowego,

– wstępna diagnostyka nowotworów płuc,

– wstępna diagnostyka chorób śródmiąższowych płuc,

W ramach poradni oferujemy::

– konsultację lekarza specjalisty,

– badania czynnościowe układu oddechowego, m.in. spirometria,

– badania laboratoryjne i immunologiczne,

– testy skórne, wziewne i pokarmowe,

– profilaktykę chorób układu oddechowego i ich powikłań,

– edukację zdrowotną m.in. edukacja pacjentów i ich rodzin w zakresie metody prawidłowego podawania leków wziewnych.

Rejestracja pacjentów:

– osobiście, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00,

– telefonicznie, pod numerem 24 263 23 79,

Badania laboratoryjne zlecone przez dietetyka podczas wizyty wykonywane są we wtorki i czwartki, w godzinach 8:00 – 9:30.