HISTORIA

Etharums ser quidem rerum facilis dolores nemis omnis fugats vitaes nemo minima rerums unsers sadips amets.

KILKA SŁÓW O NAS

HISTORIA

               SABA-MED Sp. z o.o. została powołana aktem notarialnym sporządzonym 17 listopada 1998 i następnie 3 grudnia 1998 roku wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Płocku.
W tym samym miesiącu Spółka zarejestrowała Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, który oficjalnie działalność rozpoczął 13 grudnia 1998 roku. Był to jeden z pierwszych zakładów niepublicznych, które funkcjonowały na płockim rynku usług medycznych w ramach zawartych umów zawieranych z ówczesną Kasą Chorych.

Zakres usług oferowanych przez NZOZ SABA-MED obejmował wówczas podstawową opiekę zdrowotną (lekarz internista, lekarz pediatra, pielęgniarki środowiskowe, położna środowiskowa). W przychodni o powierzchni 120 mkw. funkcjonowały gabinety: internistyczny, pediatryczny, zabiegowy. Dostępność usług medycznych zapewniona była od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 18:00 oraz w soboty w godzinach 7:00-14:00.


W roku 2000 powiększono powierzchnię przychodni o 100 mkw., co umożliwiło otwarcie i wyposażenie kolejnych gabinetów: zabiegowego, ginekologicznego, konsultacyjnego.


W roku 2001 Spółka rozszerzyła działalność NZOZ-u o usługi specjalistyczne z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii. Otwarcie działu Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej spotkało się z pełnym zadowoleniem Pacjentów, i wypełniło lukę na rynku niepublicznych placówek prowadzących leczenie rehabilitacyjne. Obecny zakres świadczeń działu obejmuje: porady lekarskie dotyczące rehabilitacji oraz wykonywanie zleconych zabiegów z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii i krioterapii – wszystko w budynku przychodni i z wykorzystaniem sprzętu znajdującego się na miejscu.


Również w roku 2001 Spółka podjęła działania na rzecz organizacji opieki stomatologicznej dla mieszkańców miasta Płocka. Otwarto 2 kompleksowo wyposażone gabinety stomatologiczne.

W latach 2012-2013 przeprowadzona została kompletna informatyzacja przychodni.


Aktualnie NZOZ „SABA-MED” zajmuje łączną powierzchnię ok. 700 mkw. i zapewnia świadczenia w niżej wymienionych zakresach:
podstawowa opieka zdrowotna (gabinety internistyczne, pediatryczny, zabiegowy)
świadczenia specjalistyczne w zakresie: ginekologii i położnictwa,psychiatrii dzieci i młodzieży, rehabilitacji i odnowy biologicznej, stomatologii oraz chorób naczyń.
Świadczenia te są realizowane w ramach wieloletnich umów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Poczynione w 2015 roku inwestycje pozwoliły na kolejne rozszerzenie oferty przychodni i zapewnienie pacjentom dostępu do prywatnej poradni kardiologicznej oraz poradni psychiatrycznej dla dorosłych.

Jesteśmy wieloletnim partnerem Narodowego Funduszu Zdrowia. Przez kilkanaście lat rozwoju placówki, które upłynęło nam na ciągłym poszerzaniu oferty świadczonych usług oraz codziennym mierzeniu się z problemami typowymi dla sektora służby zdrowia, to zaufanie naszych Pacjentów oraz zachowanie wysokiego poziomu opieki były – i nadal są – naszymi priorytetami.


Współpracujemy z najlepszymi specjalistami. Na ich doświadczeniu, wiedzy i dążeniu do uzyskania jak najlepszych efektów leczenia, opieramy funkcjonowanie każdego z działów i każdej z poradni. Naszych pracowników charakteryzuje chęć ciągłego podnoszenia kwalifikacji i zachowania jak najwyższych zawodowych standardów.

Nasza przychodnia świadczy usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, rehabilitacji, stomatologii oraz wielu dziedzin specjalistycznych. Przekłada się to na możliwość zaoferowania Pacjentom pełnej gamy świadczeń zdrowotnych, dostępnych w jednym miejscu i z zapewnioną ciągłością przyjęć między poszczególnymi działami i poradniami.