Bilans dzieci zdrowych

Bilans zdrowia dzieci i młodzieży

Bilans zdrowia to badanie służące kontroli stanu zdrowia dzieci i młodzieży, pozwalające na wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych, wad wrodzonych i chorób przewlekłych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U. 13. 1248) bilanse przeprowadzane są u dzieci i młodzieży w grupach wiekowych:

– od 12 miesiąca życia (1-4 tydzień, 2-6 miesiąc życia w terminach odpowiadających szczepieniom ochronnym, 9 miesiąc życia, 12 miesiąc życia),

– 2 lata,

– 4 lata,

– 5 lat (u dziecka 5-letniego, nieodbywającego rocznego, obowiązkowego przygotowania przedszkolnego),

– 6 lat, w trakcie rocznego, obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, z rocznym, (w przypadku niewykonania badania w terminie, testy przesiewowe wykonuje się w klasie I szkoły podstawowej),

– klasa III szkoły podstawowej (10 lat),

– klasa I gimnazjum (16-17 lat),

– klasa I szkoły ponadgimnazjalnej (do ukończenia 19 roku życia)