Programy profilaktyczne i pakiety

SABA-MED sp. z o.o.

09-400 Płock, ul. Kobylińskiego 14

informuje, iż w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej SABA-MED w zakresie działań na rzecz

promocji zdrowia realizowane są:

– program profilaktycznych szczepień przeciw HPV w latach 2019-2021,

– program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2018-2020,

 

Informujemy, iż od dnia 13.10.2020r. rozpoczynamy realizację (zapisy) na planowe szczepienia zgodnie z zawartą umową z UMP.

Ze szczepienia mogą skorzystać mieszkańcy miasta Płocka, znajdujący się na aktywnej liście (pacjenci)

Podstawowej Opieki Zdrowotnej SABA-MED, powyżej 65 roku życia.

Warunkiem jest pozytywna kwalifikacja lekarska.

UWAGA! Liczba szczepień może być limitowana ograniczeniami przydziałowymi szczepionek według rozdzielnika hurtowni farmaceutycznej.

 

– program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2018-2020.