Patronaże

Patronaż to opieka lekarza, położnej i pielęgniarki nad matką i noworodkiem zarejestrowanymi w zdeklarowanej przychodni. Celem wizyty patronażowej jest m.in. edukacja zdrowotna, udzielanie porad w zakresie pielęgnacji, karmienia i szczepień ochronnych niemowlęcia. Podczas wizyty patronażowej odbywa się badanie podmiotowe i przedmiotowe dziecka, mające na celu obserwację i ocenę jego rozwoju fizycznego oraz wykrycie objawów patologicznych (jeśli występują).

Wizyty patronażowe lekarza, położnej i pielęgniarki odbywają się po otrzymaniu zgłoszenia ze szpitala o narodzinach dziecka i w umówionym z matką noworodka terminie.