Slide background

"To człowiek człowiekowi...

...najbardziej potrzebny jest do szczęścia"

WITAMY NA STRONIE NZOZ SABA-MED

Paul Thiry Holbach

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

1. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

2. Świadczenia zdrowotne udzielane są w zakresie:

– poradnia (gabinet) lekarza poz,

– poradnia stomatologiczna,

– poradnia rehabilitacyjna,

– poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży,

– poradnia ginekologiczno – położnicza,

– gabinet diagnostyczno – zabiegowy,

– poradnia chorób naczyń,

– dział (pracownia) fizjoterapii,

– poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowo rodzinnej,

– poradnia (gabinet) położnej środowiskowo rodzinnej,

– gabinet medycyny szkolnej Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach,

– punkt szczepień,

– poradnia kardiologiczna,

– poradnia dermatologiczna,

– poradnia okulistyczna,

– poradnia hematologiczna.