Poradnia kardiologiczna

Poradnia prowadzi ambulatoryjną diagnostykę i leczenie schorzeń układu sercowo-naczyniowego.

W ramach przyjęć prywatnych, porad udzielają lekarze kardiolodzy.

Zapisy do Poradni:

– osobiście, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00,

– telefonicznie, pod numerem 517 842 505,

– pocztą elektroniczną na adres – kardiologia@saba-med.pl.

Badania laboratoryjne zlecone przez lekarza podczas wizyty wykonywane są we wtorki, środy oraz czwartki, w godzinach 8:00 – 9:30.

Dodatkowe informacje dla pacjentów.

Badania wykonywane w ramach diagnostyki kardiologicznej

1. Holter EKG – 24-godzinna analiza rytmu serca. Ciągły zapis EKG pozwala ocenić zaburzenia rytmu i przewodzenia;

2. Holter ciśnieniowy – 24-godzinna analiza ciśnienia tętniczego (ang. ABPM – ambulatory blood pressure monitoring) umożliwia ocenę wartości ciśnienia tętniczego w różnych, codziennych sytuacjach;

3. USG (echo) serca – przezklatkowe, echokardiograficzne badanie serca, umożliwiające wizualizację struktur serca i ich ocenę pod kątem prawidłowej morfologii oraz funkcji;

4. Próba wysiłkowa – elektrokardiograficzna próba, polegająca na obciążeniu Pacjenta fizjologicznym wysiłkiem na bieżni ruchomej, z jednoczesną analizą zapisu EKG oraz monitorowaniem ciśnienia tętniczego. Badanie wykonuje się w celu wykrycia niedokrwienia mięśnia sercowego, oceny zaburzeń rytmu współistniejących z chorobą wieńcową oraz określenia wydolności fizycznej Pacjenta;

5. EKG spoczynkowe – podstawowe badanie elektrokardiograficzne, wykonywane u każdego chorego leczonego w Poradni kardiologicznej. Celem badania jest wykrycie chorób mięśnia sercowego na podstawie jego czynności bioelektrycznej.

Przygotowanie do badania.

1. Holter EKG – w dniu badania należy:

– dokładnie umyć skórę klatki piersiowej, nie kremować, nie balsamować,

– zgłosić się w luźnym ubraniu (pod którym musi się zmieścić rejestrator z elektrodami).

PROSIMY PAMIĘTAĆ O:

– przed założeniem elektrod może zaistnieć potrzeba usunięcia nadmiaru owłosienia z klatki piersiowej,

– na badanie należy przynieść ze sobą jedną baterię alkaliczną AAA (tzw. ,,mały paluszek”).

2. Holter ciśnieniowy – w dniu badania należy:

– zgłosić się w luźnym ubraniu (założenie mankietu z rejestratorem).

PROSIMY PAMIĘTAĆ O:

– na badanie należy przynieść ze sobą 4 baterie alkaliczne AAA (tzw. ,,małe paluszki”).

3. USG (echo) serca – nie wymaga żadnych przygotowań

4. Próba wysiłkowa – w dniu badania Pacjent powinien unikać nadmiernego wysiłku. Wskazane jest zabranie ze sobą stroju sportowego.

5. EKG spoczynkowe – w dniu badania należy dokładnie umyć skórę klatki piersiowej, nie kremować i nie balsamować.

PROSIMY PAMIĘTAĆ O:

– przed założeniem elektrod może zaistnieć potrzeba usunięcia nadmiaru owłosienia z klatki piersiowej.