Poradnia pulmonologiczna

Zakres diagnostyki i leczenia poradni pulmonologicznej obejmuje:

- astma oskrzelowa,

- ostre, nawracające i przewlekłe choroby układu oddechowego,

- rozstrzenie oskrzeli,

- zapalenie płuc,

- zapalenie zatok,

- zwłóknienia płuc,

- dysplazja oskrzelowo-płucna,

- przewlekła obturacyjna choroba płuc – POChP,

- diagnostyka chorób alergicznych układu oddechowego, skóry i układu pokarmowego,

- wstępna diagnostyka nowotworów płuc,

- wstępna diagnostyka chorób śródmiąższowych płuc,

W ramach poradni oferujemy::

- konsultację lekarza specjalisty,

- badania czynnościowe układu oddechowego, m.in. spirometria,

- badania laboratoryjne i immunologiczne,

- testy skórne, wziewne i pokarmowe,

- profilaktykę chorób układu oddechowego i ich powikłań,

- edukację zdrowotną m.in. edukacja pacjentów i ich rodzin w zakresie metody prawidłowego podawania leków wziewnych.

Rejestracja pacjentów:

- osobiście, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00,

- telefonicznie, pod numerem 24 263 23 79,

Badania laboratoryjne zlecone przez dietetyka podczas wizyty wykonywane są we wtorki i czwartki, w godzinach 8:00 – 9:30.